Ресторан у једној кухињи може се лако поновити у вашој кухињи. Пример овога -