Уместо тога, квас окросхку се може напунити опојним, тј. лутајући, хладни бреза. Одличан укус